ČLENSKÁ SCHŮZE

ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení členové a příznivci mateřského centra Lidičky,

srdečně Vás zveme na členskou schůzi MC Lidičky, která se uskuteční v úterý 17.3.2020 od 17:00 v prostorách MCL.
Shrneme zde fungování našeho centra za uplynulý rok a nastíníme plány do
budoucna. Drobné občerstvení je samozřejmostí 🙂

Nejste členem, ale máte zájem se jím stát?

V tom případě Vás prosíme o vyplnění přihlášky člena a uhrazení členského příspěvku na rok 2020, jehož výše je 300 Kč.
Platbu prosím proveďte nejpozději do 13.3.2020 na účet MC Lidičky
2500122572/2010, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení + ČP 2020.

Těšíme se na shledání a Vaše podněty, co byste rádi změnili či doplnili
do aktivit našeho centra.