Aktuální termíny kurzů

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte e-mailem na: info@mclidicky.cz

Datum konání Začátek kurzu Přihlašovací formulář
30. 11. 2014 14 hod. přihlásit
20. 9. 2014 14 hod. přihlásit
23. 11. 2013 14 hod. přihlásit
19. 10. 2013 14 hod. přihlásit
10. 3. 2013 14 hod. přihlásit
27. 1. 2013 14 hod. přihlásit
18. 11. 2012 14 hod. přihlásit
27. 10. 2012 14 hod. přihlásit
30. 9. 2012 14 hod. přihlásit

 

PROČ NAVŠTÍVIT KURZ POLOHOVÁNÍ A MANIPULACE S MIMINKY?

Předmětem našeho minikurzu je polohování a především manipulace s dítětem tak, abychom podpořili jeho správný vývoj.

Děti jsou od svého narození až přibližně do 12 měsíců věku absolutně závislé na matce – v tomto období si osvojují především základní motorické schopnosti a počíná i rozvoj mezilidských vztahů. Teprve od jednoho roku života se u nich začínají objevovat dovednosti, které jsou specifické právě pro člověka – řeč a vzpřímená chůze. Proto je první rok života dítěte velmi důležitým obdobím, ve kterém hrají zcela zásadní roli především rodiče.  Jsou to právě rodiče, kteří každý den s dítětem při přebalování, koupání, ukládání do postýlky a hraní neustále manipulují.

Během prvních tří měsíců (než dítě začne vzpřimovat hlavičku) je velmi důležité zajistit správně polohu dítěte nejen v době spaní a odpočinku, ale také v době bdění. Nezanedbatelnou roli hraje vhodná a správně umístěná postýlka a správné ukládání miminka. I v tomto případě s dítětem neustále manipulujeme.

Řada rodičů má již zažito, že pokud dítě ještě samo nezvedá hlavičku, musí ji při manipulaci s ním podpírat. Důležitá je ale i samotná technika zvedání a pokládání dítěte (a v prvních třech měsících i způsob podpírání hlavičky) a to po takovou dobu, dokud není plně posíleno veškeré svalstvo. Manipulace s dítětem by měla být vždy v souladu s jeho psychomotorickými schopnostmi v daném období, což si řada rodičů zatím neuvědomuje a tím mohou negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

SLOVO ODBORNÍKA – MUDr. Libor Zahradníček, Nemocnice Kladno

Ve své ortopedické praxi se s polohováním miminek setkávám každý den. Coby otec malé holčičky jsem možná poslední dobou vnímavější k interakci mezi matkou a dítětem. Před narozením nám kamarádka výše zmíněnou knihu paní Kiedroňové půjčila. S manželkou jsme se doporučeními řídili a kurz polohování a manipulace nám pomohl sladit teoretické znalosti a praktické zkušenosti.

Jediného se bojím: že účastníky kurzu budou spíše rodiče, kteří s miminkem zacházejí dobře, a ti, kterým by kurz byl určen přednostně, tuto možnost nevyužijí. A tak budu při vyšetření nadále svědkem padajících hlaviček u hypertonických dětí, které z neznalosti a možná z rodičovské pohodlnosti do života vstupují s hendikepem – a zpětně komplikují život svým rodičům.

O AUTORCE

Eva Kiedroňová je původní profesí dětská rehabilitační sestra a je zakladatelkou, propagátorkou a uznávanou odbornicí na manipulaci s dětmi. Této problematice se věnuje již od roku 1982 a zastává názor, že nejvíc ovlivňují vývoj dítěte především rodiče, kteří jsou s ním 24 hodin denně.

Eva Kiedroňová je autorkou knih Něžná náruč rodičů a Rozvíjej se děťátko. V těchto knihách učí a doprovází rodiče ke správné cestě psychomotorického vývoje jejich dítěte. Ve svých vzdělávacích centrech pak pořádá i stejnojmenné kurzy.

O LEKTORCE

Mgr. Tereza Bublíková vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského obor Sociální a masová komunikace. Absolvovala kurz cvičitele aerobiku II. a III. třídy včetně několika navazujících odborných seminářů a dále také rekvalifikační kurz, kde získala kvalifikaci pro práci maséra pro sportovní a relaxační masáže. Dalším kurzem, kterého se Tereza zúčastnila a úspěšně jej dokončila, je právě kurz vedený paní Evou Kiedroňovou – Něžná náruč rodičů.

Cvičitelské praxi se Tereza věnuje již od roku 2006 – stejně tak dlouho se věnuje i práci s dětmi a to především jako instruktorka kurzů pro cvičení rodičů s dětmi. Problematika manipulace s miminky ji již před několika lety zaujala natolik, že se rozhodla absolvovat kurz Něžná náruč rodičů přímo ve vzdělávacím středisku paní Kiedroňové, a nadále se o své teoretické i praktické poznatky podělit s dalšími budoucími či novopečenými rodiči přímo v našem centru.