Chci se stát členem

Jaká práva má člen MC Lidičky, z. s.?

Člen našeho spolku má právo účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánů spolku (výbor, revizní komise), obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich realizaci, užívat služeb spolku za podmínek stanovených výborem, podílet se na činnosti spolku a být informován o jeho činnosti. Člen platí při vstupu do centra a na aktivity pořádané centrem členskou cenu.

Jaké povinnosti má člen MC Lidičky, z. s.?

Člen má povinnost dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, platit členské příspěvky a chránit majetek spolku.

Co přesně znamená, že se člen musí „aktivně podílet“ na plnění cílů spolku?

Aktivní pomoc například znamená: plánování a pořádání různých pravidelných aktivit pro děti (např. maminka se vztahem k hudbě může vést kroužek zpívání pro děti), pomoc při pořádání a organizaci aktivit typu čarodějnice, dětský den atp. (výpomoc při výrobě pomůcek na atrakce pro děti, „dozor“ na atrakcích pro děti atp.), zajištění dozoru v herně, zajištění úklidu centra, poskytnutí kontaktu na případné sponzory atd. Fantazii se meze nekladou a v podstatě jakákoliv aktivita a pomoc související s cíli spolku je vítána a podporována.

Kdo rozhoduje o tom, zda se mohu stát členem?

Nejlepší bude, když si naše služby vyzkoušíte, přijdete nás navštívit a poznáme se. Formálně o přijetí nového člena rozhoduje výbor spolku.

Jak vysoký je členský příspěvek?

Členský příspěvek v roce 2018 je 300 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *