Obecné informace k jazykovým kurzům

Jazykové kurzy pro dospělé pořádáme v našem centrum od února 2013, od tohoto školního roku bohužel není z personálních důvodů možné po dobu kurzu zajistit péči o děti studentů.

Kurzy vede zkušená lektorka Mgr. Kristina Tělupilová, která absolvovala magisterské studium anglického a francouzského jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci a výuce jazyků se věnuje již pět let. Působila ve Francouzsko-českém klubu v Kladně a zároveň jako učitelka anglického a francouzského jazyka na 4.ZŠ Kladno.

Informace k aktuálně probíhajícím kurzům

Od září 2016 pokračuje kurzy angličtiny ve dvou pokročilostech – mírně pokročilí a středně pokročilí.

Angličtina mírně pokročilí (kurz je veden dle učebnice „New English File Elementary“)

Termín: 1. lekce 1. 2. 2017, 1 x týdně vždy ve středu
Čas: 16:00 – 17:00
Cena: 120 – 150 Kč/1 lekce

Angličtina středně pokročilí (kurz je veden dle učebnice „New English File Pre-intermediate“)

Termín: 1. lekce 1. 2. 2017, 1 x týdně vždy ve středu
Čas: 18:00 – 19:00
Cena: 120 – 150 Kč/1 lekce

První hodina je zároveň hodinou ukázkovou – po jejím absolvování se můžete definitivně rozhodnout, zda se kurzu budete nadále účastnit či nikoliv. Zároveň zde obdržíte závaznou přihlášku, jejíž součástí budou instrukce pro platbu kurzovného.

Kurzovné

Informace o platbě obdržíte na 2. lekci. Kurzovné budete moci zaplatit pouze bezhotovostně na účet centra (přesné informace Vám budou poskytnuty na 1. lekci). Celková cena bude stanovena dle počtu účastníků a bude se pohybovat v rozmezí 120 – 150 Kč. Pokud dojde ke zrušení lekce ze strany lektorky, bude Vám nabídnuta náhradní lekce.

Péče o děti

Ve školním roce 2016/2017, bohužel, není z personálních důvodů možná.

Přistoupení do kurzu v průběhu

V případě, že máte zájem zlepšovat své jazykové dovednosti, napište nám. V průběhu lze do kurzu přistupovat po dohodě s lektorkou (kontakt s ní případným zájemcům zpočátku zprostředkuje odpovědná osoba našeho centra).