Chci pomoci

Jak mohu pomoci MC Lidičky?

Jsou dvě základní oblasti, jak nám můžete pomoci:

  1. Nefinanční – uvítáme všechny šikovné lidi, kteří nám mohou pomoci. V začátku se jednalo především o manuální pomoc při rekonstrukci prostor (oškrábání staré malby, nové vymalování, odvážení nepořádku atp.). Pokud v tomto duchu můžete třeba vyrobit dřevěné bednění na topení (aby se děti neporanily) na vlastní náklady i to se nám velice hodí. Uvítáme však i aktivní lidi se vztahem k práci s dětmi, kteří by byli ochotni vést a připravovat aktivity pro děti různého věku. Nyní sice zaměřujeme svou činnost především na batolata a malé děti, ale rádi bychom časem program rozšířili. Účastníme se projektu Sítě mateřských center „Spolu pro mateřská centra“ a pro tento projekt jsme dali dohromady seznam věcí, které bychom uvítali, ten je k dispozici zde. Pomůže nám např. pěkná hra pro děti, kniha nebo třeba kapesníky v krabičce – ostatní najdete v seznamu na stránkách projektu Spolu pro mateřská centra (viz odkaz výše) 🙂
  2. Finanční – Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace a snažíme se udržet „nízkoprahové“ ceny, negenerujeme vlastní zisk v takové míře, že bychom si mohli dovolit vše, co potřebujeme. Proto je každý finanční příspěvek pro nás velice důležitý. Neexistuje částka, která by byla příliš nízká, vždy si budeme vážit toho, že jste chtěli napomoci dobré věci a není Vám tato oblast lhostejná.

Jsem podnikatel. Může pro mě dar pro MC Lidičky znamenat nějakou výhodu?

Jako podnikatel můžete hodnotu darů na tyto účely odečíst z daňového základu pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Jako doklad slouží darovací smlouva, kterou je nutné sepsat. Kontaktujte nás, sejdeme se a domluvíme podrobnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *