Podpořili nás

V roce 2017 nás podpořili

Amazon Logistic Prague, s.r.o. – finanční dar

SMP CZ, a.s. – finanční dar

Rossmann drogerie (darování hygienických a čistících prostředků v rámci projektu Spolu pro mateřská centra)

Všichni milí dobrovolníci, kteří nám pomáhali při akcích pro děti i dospělé bez nároku na odměnu

Naše rodiny a blízcí

Rodiče dětí v dětské skupině Lidičkové – pastelky, papíry, hygienické potřeby, drobné dárky

OÚ Lidice – pronájem prostor, spolupráce na akcích

MŠ Lidice – spolupráce na projektu „Příprava na školku“ a při organizaci odpoledních kroužků pro děti, zajištění obědů pro děti z dětské skupiny

Memento Lidice o.p.s. – pronájem prostor pro konání odpoledních kroužků pro děti

Síť pro rodinu, z. s. – odborná podpora, vzdělávání

Restaurace Lidická galerie – za poskytnutí prostor pro konání tanečních zábav pro dospělé

Mikroregion Údolí Lidického potoka – financování projektů z Malého dotačního titulu

Jan Šmíd – správa webových stránek

Hana Kohoutová – vedení tvořivých dílen pro děti i dospělé

Markéta Přibylová – vedení podzimní tvořivé dílny pro děti i dospělé

Michal Šveinar – vedení kurzů keramiky zdarma

Tereza Bublíková – vedení kroužku cvičení pro rodiče s dětmi zdarma

TJ Sokol Lidice – spolupráce při pořádání Dětského dne

Michaela Klapalová – lidický Zpravodaj

manželé Skálovi – ovoce do Mikulášských balíčků

manželé Jarošovi – sladkosti do Mikulášských balíčků

Petra Radová – náplň webových stránek + tvorba letáčků na akce zdarma

Petr Přibyl – drobná údržba prostor MC

V roce 2016 nás podpořili

Všichni milí dobrovolníci, kteří nám pomáhali při akcích pro děti i dospělé, taktéž bez nároku na odměnu

Naše rodiny a blízcí

Rodiče dětí v dětské skupině Lidičkové – pastelky, papíry, hygienické potřeby

Martin Mate – nábytek do šatny a ochranný kryt na topení v šatně – práce zdarma

OÚ Lidice – pronájem prostor, spolupráce na akcích

MŠ Lidice – spolupráce na projektu „Příprava na školku“ a při organizaci odpoledních kroužků pro děti, zajištění obědů pro děti z dětské skupiny

Síť mateřských center – odborná podpora, vzdělávání

Restaurace Lidická galerie – za poskytnutí prostor pro konání tanečních zábav pro dospělé

SMP CZ, a.s. – finanční dar

MAS – Přemyslovské střední Čechy o. p. s. – financování projektu z MPM

Mikroregion Údolí Lidického potoka – financování projektu z Malého dotačního titulu

Jan Šmíd – správa webových stránek

Hana Kohoutová – vedení tvořivých dílen pro děti i dospělé

Michal Šveinar – vedení kurzů keramiky

TJ Sokol Lidice – spolupráce při pořádání Dětského dne

Úřad práce Kladno – finanční dotace na pracovní místo

Michaela Klapalová – lidický Zpravodaj

 Věra Müllerová – hračky do mateřského centra

 manželé Skálovi – ovoce do Mikulášských balíčků

Petra Radová – náplň webových stránek + tvorba letáčků na akce

  Petr Přibyl – drobná údržba prostor MC

V roce 2015 nás podpořili

Rossmann drogerie (darování hygienických a čistících prostředků v rámci projektu Spolu pro mateřská centra)

Vydavatelství Mladá fronta – knihy pro centrum v rámci projektu Sítě mateřských center „Spolu pro mateřská centra“

Členky týmu MC Lidičky, které pracovaly na dobrovolné bázi, tedy zdarma

Všichni milí dobrovolníci, kteří nám pomáhali při akcích pro děti i dospělé, taktéž bez nároku na odměnu

Naše rodiny a blízcí

OÚ Lidice – pronájem prostor, spolupráce na akcích

MŠ Lidice – spolupráce na projektu „Příprava na školku“

Síť mateřských center – odborná podpora, vzdělávání (rekvalifikační kurz a semináře)

Restaurace Lidická galerie – za poskytnutí prostor pro konání tanečních zábav pro dospělé

SMP CZ, a.s. – finanční dar

Mikroregion Údolí Lidického potoka – financování projektu z Malého dotačního titulu

Jan Šmíd – správa webových stránek

Michal Šveinar – vedení kurzů keramiky a rekonstrukce keramické dílny

TJ Sokol Lidice – spolupráce při pořádání Dětského dne

Úřad práce Kladno – finanční dotace na pracovní místo

Michaela Klapalová – lidický Zpravodaj

 Věra Müllerová a manžele Filkovi – hračky do mateřského centra

 manželé Skálovi – ovoce do Mikulášských balíčků

  Petr Přibyl – drobná údržba prostor MC

 Veřejná knihovna Lidice – spolupráce na akci Čtení nás baví

V roce 2014 nás podpořili

Vydavatelství Mladá Fronta (darování knih v rámci projektu Spolu pro mateřská centra)

Rossmann drogerie (darování hygienických a čistících prostředků v rámci projektu Spolu pro mateřská centra)

Členky týmu MC Lidičky, který stále pracovaly na dobrovolné bázi, tedy zdarma

Všichni milí dobrovolníci, kteří nám pomáhali při akcích pro děti i dospělé, taktéž bez nároku na odměnu

Naše rodiny a blízcí

OÚ Lidice – pronájem prostor, spolupráce na akcích

MŠ Lidice – projekt „Příprava na školku“, spolupráce při kurzech pro děti, dětská kuchyňka, stavebnice pro děti

Síť mateřských center – odborná podpora, vzdělávání (rekvalifikační kurz a semináře), 6 měsíční finanční dotace na pracovní místo v rámci projektu „Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě“

Jan Šmíd – správa webových stránek

Michal Šveinar – vedení kurzů keramiky a rekonstrukce keramické dílny

TJ Sokol Lidice – spolupráce při pořádání Dětského dne

Restaurace Lidická galerie – poskytnutí prostor a občerstvení při Mikulášských besídkách a poskytnutí prostor při pořádání zábav pro dospělé

Památník Lidice – zapůjčení aparatury na Mikulášské besídky

Úřad práce Kladno – finanční dotace na pracovní místo

Michaela Klapalová – lidický Zpravodaj

 Hana Šilhanová – finanční dar

 Ing. Petra Radová – finanční dar

 Communio, s. r. o. – projekt Ambasadorky

 manželé Skálovi – ovoce do Mikulášských balíčků

 Barbora Vlasatá – drobné dárky na odměny pro děti

 Mikroregion Lidického potoka – finanční dotace z Malého dotačního titulu

 Martin Mate – vybudování kuchyňky a ochranných krytů na topení – práce zdarma

 Petr Přibyl – drobná údržba prostor MC

 Veřejná knihovna Lidice – spolupráce na akci Čtení nás baví

V roce 2013 nás podpořili

Členky týmu MC Lidičky, který stále pracoval na dobrovolné bázi, tedy zdarma

Všichni milí dobrovolníci, kteří nám pomáhali při akcích pro děti i dospělé, taktéž bez nároku na odměnu

Naše rodiny a blízcí

OÚ Lidice – pronájem prostor, spolupráce na akcích, podpora při vybudování keramické dílny

MŠ Lidice – projekt „Příprava na školku“, spolupráce při kurzech keramiky a angličtiny pro děti

Síť mateřských center – odborná podpora, vzdělávání (rekvalifikační kurz a semináře)

Jiří Černý – finanční dar

Zdeněk Fous – Lidický zpravodaj

Petr Přibyl – údržba a vymalování prostor centra

Jan Šmíd – správa webových stránek

Michal Šveinar – vedení kurzů keramiky a rekonstrukce keramické dílny

TJ Sokol Lidice – spolupráce při pořádání Dětského dne

Restaurace Lidická galerie – poskytnutí prostor a občerstvení při Mikulášských besídkách

Památník Lidice – zapůjčení aparatury na Mikulášské besídky

Communio s.r.o. – projekt Ambasadorky

Úřad práce Kladno – finanční dotace na pracovní místo

V roce 2012 nás podpořili

OÚ Lidice – pronájem prostor, spolupráce na akcích

MŠ Lidice – projekt „Příprava na školku“

Nadace Via – vzdělávácí projekt PNNS a projekt „V MC Lidičky se učí nejen dětičky“

Communio, s. r. o. – projekt Ambasadorky

Zdeněk Fous – Lidický zpravodaj

Knihovna Lidice – nástěnka

Jan Šmíd – hosting a administrace webu

Manželé Skálovi – židličky pro děti

Památník Lidice – zapůjčení aparatury na Mikulášskou besídku

SMP – vybavení centra (skříňky a stoly)

Síť MC – odborná podpora a vzdělávání

Hana Malá – vybavení centra (mikrovlnka)

Manželé Jezdinských – vybavení centra (kávovar, rychlovarná konvice)

 Všichni naši malí a velcí návštěvníci, kterým děkujeme za jejich přízeň 🙂

V roce 2011 nás podpořili

Hana Popelková – tvorba loga

Středisko Oáza v Lidicích – dočasné prostory pro dětskou hernu

Obecní úřad Lidice – pronájem prostor, rekonstrukce prostor (finanční výpomoc)

Jan Šmíd – tvorba a správa internetových stránek

Zdeněk Fous – nástěnka ve výloze knihovny v Lidicích, Lidický zpravodaj

Michaela Filková – finanční dar, věcné dary na vybavení centra

Doma-je-Doma – finanční dar

Ing. Hana Malá – věcné dary na vybavení centra

babičky Přibylová, Stachová, Malá – hlídání našich dětí při rekonstruování centra

Marek Veselý – finanční dar

Smíšené zboží v Lidicích – manžele Klímovi – odměny pro děti za soutěžení

Mateřská školka v Lidicích – hračky

Monika Dvořáková, Věra Müllerová, Monika Vaňhová, Pavla Nešpor Bellisová – věcné dary na vybavení centra

Milota Kladno, s.r.o. – finanční dar

Růžák – dětská klouzačka

Děkujeme Vám!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *