Obecné informace ke kurzu

Cíl kroužku: Cílem kroužku, zaměřeného pro děti od 4 let, je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a pohybové a taneční hry.
Délka lekce: 45 min.
Co s sebou: Důležité je, aby měly děti na sobě příjemné oblečení, které je nebude omezovat v pohybu. Např. trikot, legíny, sukýnky, punčochy, tričko, bavlněné ponožky nebo taneční piškoty.
Lektorka: Bc. Pavla Zelenková se již od 4 let věnovala sportovní gymnastice, její kladný vztah k pohybu ji dovedl až na pražskou taneční konzervatoř. Během své kariéry působila mimo jiné i v historickém tanečním divadle Ballata, věnovala se lidovým tancům a učila gymnastiku v Domě dětí. Cvičení s dětmi se věnuje již od roku 2001.

Aktuální kurzy

Kroužek pro děti z MŠ v Lidicích
Termín: 4. 10. 2017 – 31. 1. 2018, 1x týdně vždy ve středu, tj. 16 lekcí
Čas: 14:45 – 15:30 hod.
Kapacita: 10 dětí
Věk: od 4 let
Cena: 960 Kč / kurz (tj. 1 lekce 60 Kč)
Místo: MŠ Lidice

V případě velkého zájmu budou vypsány 2 lekce v časech: 14:30 – 15:15 a 15:15 – 16:00.

Kroužek pro děti 6 – 10 let
Termín: 2. 10. 2017 – 29. 1. 2018, 1x týdně vždy v pondělí, tj. 16 lekcí
Čas: 16:30 – 17:30 hod.
Kapacita: 10 dětí
Věk: 6 – 10 let
Cena: 960 Kč / kurz (tj. 1 lekce 60 Kč)
Místo: Středisko Oáza Lidice

Kurzu se mohou účastnit i děti, které nenavštěvují MŠ Lidice.

Přihláška

V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou si můžete vyplnit na počítači, vytisknout a přinést na první či druhou lekci (zde – v poli kurz vyberte „Taneční a pohybová průprava“).