Obecné informace ke kurzu

Cíl kroužku: Cílem kroužku, zaměřeného pro děti od 4 let, je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a pohybové a taneční hry.
Délka lekce: 45 min.
Co s sebou: Důležité je, aby měly děti na sobě příjemné oblečení, které je nebude omezovat v pohybu. Např. trikot, legíny, sukýnky, punčochy, tričko, bavlněné ponožky nebo taneční piškoty.
Lektorka: Bc. Pavla Zelenková se již od 4 let věnovala sportovní gymnastice, její kladný vztah k pohybu ji dovedl až na pražskou taneční konzervatoř. Během své kariéry působila mimo jiné i v historickém tanečním divadle Ballata, věnovala se lidovým tancům a učila gymnastiku v Domě dětí. Cvičení s dětmi se věnuje již od roku 2001.

Aktuální kurzy

Kroužek pro děti z MŠ v Lidicích
Termín: 20. 9. 2018 – 30. 1. 2019, 1x týdně vždy ve středu, tj. 18 lekcí
Čas: 14:30– 15:15 hod. ZAČÁTEČNÍCI
Čas: 15:15 – 16:00 hod. POKROČILÍ (navazuje na loňský kurz)
Kapacita: 10 dětí
Věk: od 4 let
Cena: 1 080 Kč / kurz (tj. 1 lekce 60 Kč)
Místo: MŠ Lidice

V případě menšího zájmu budou taneční skupiny spojeny a lekce bude probíhat v čase 14:45 – 15:30 hod.

Kroužek pro děti od 5 let
Termín: 17. 9. 2018 – 28. 1. 2019, 1x týdně vždy v pondělí, tj. 17 lekcí
Čas: 16:00 – 17:00 hod.
Kapacita: 10 dětí
Věk: 5 – 8 let
Cena: 1 020 Kč / kurz (tj. 1 lekce 60 Kč)
Místo: Středisko Oáza Lidice

Kurzu se mohou účastnit i děti, které nenavštěvují MŠ Lidice.

Kroužek pro děti od 8 let
Termín: 17. 9. 2018 – 28. 1. 2019, 1x týdně vždy v pondělí, tj. 17 lekcí
Čas: 17:00 – 18:00 hod.
Kapacita: 10 dětí
Věk: 8 – 12 let
Cena: 1 020 Kč / kurz (tj. 1 lekce 60 Kč)
Místo: Středisko Oáza Lidice

Přihláška

V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou si můžete vyplnit na počítači, vytisknout a přinést na první či druhou lekci (zde – v poli kurz vyberte „Taneční a pohybová průprava“).