Obecné informace ke kurzu

Cíl kroužku: Cílem kroužku, zaměřeného pro děti od 4 let, je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a pohybové a taneční hry.
Délka lekce: 45 min.
Co s sebou: Důležité je, aby měly děti na sobě příjemné oblečení, které je nebude omezovat v pohybu. Např. trikot, legíny, sukýnky, punčochy, tričko, bavlněné ponožky nebo taneční piškoty.
Lektorka: Bc. Pavla Zelenková se již od 4 let věnovala sportovní gymnastice, její kladný vztah k pohybu ji dovedl až na pražskou taneční konzervatoř. Během své kariéry působila mimo jiné i v historickém tanečním divadle Ballata, věnovala se lidovým tancům a učila gymnastiku v Domě dětí. Cvičení s dětmi se věnuje již od roku 2001.

Aktuální kurzy

Začátečníci
Termín: 1. 2. – 31. 5. 2017 (bez 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3. a 3.5.), 1x týdně vždy ve středu, tj. 13 lekcí
Čas: 14:45 – 15:30 hod.
Kapacita: 10 dětí
Věk: od 4 let
Cena: 650 Kč / kurz (tj. 1 lekce 50 Kč)
Místo: MŠ Lidice

Pokročilí (navazuje na kurz ze školního roku 2015/2016)
Termín: 1. 2. – 31. 5. 2017 (bez 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3. a 3.5.), 1x týdně vždy ve středu, tj. 13 lekcí
Čas: 15:30 – 16:15 hod.
Kapacita: 10 dětí
Věk: od 4 let
Cena: 650 Kč / kurz (tj. 1 lekce 50 Kč)
Místo: MŠ Lidice

Kurzu se mohou účastnit i děti, které nenavštěvují MŠ Lidice.

Přihláška

V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou si můžete vyplnit na počítači, vytisknout a přinést na první či druhou lekci (zde – v poli kurz vyberte „Taneční a pohybová průprava“).