OPZ_barevne_(2)

 

 

 

Jídelníček na týden 3. 4. – 7. 4. 2017: zde.

Povinné informace k projektu lze zobrazit zde.

Aktuální leták k dětské skupině zde.

Zápis do dětské skupiny Lidičkové – čtvrtek 1. 6. 2017 v časech 8 -10 hod. a 16 – 18 hod. (kompletní informace ke stažení zde)

Upřednostněny budou děti:

– s každodenní/celodenní docházkou
– rodičů pracujících/studujících/hledajících zaměstnání
– bydlící v Lidicích
– starší 2 let (respektive dovrší 2 let věku do 31. 8. 2017)
(V případě velkého množství zájemců splňujících výše uvedená kritéria rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.)

S sebou k zápisu:
– občanský průkaz
– rodný list dítěte
přihlášku do DS Lidičkové (není nutné, obdržíte na místě)

Po vydání předběžného rozhodnutí o přijetí dítěte do DS Lidičkové je nutné dodat:
– přihlášku do DS Lidičkové potvrzenou od lékaře
– potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP

S rodiči předběžně přijatých dětí bude následně písemně uzavřena Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Teprve podpisem obou smluvních stran této smlouvy je dítě definitivně přijato do DS.

Poplatek za školku: výše školkovného se řídí aktuálně platným ceníkem.

Strava: stravné se platí zvlášť, podmínky stravování jsou upraveny provozním řádem výdejny, který je součástí provozního řádu DS

Chod dětské skupiny se řídí platným provozním řádem DS a plánem výchovy a péče o děti v DS.

Základní informace k dětské skupině Lidičkové:

  • malá dětská skupina ( max. 6 dětí)
  • určená pro děti ve věku od 1 roku do 6 let
  • odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušené a kvalifikované chůvy – „tety“
  • zaručujeme individuální přístup ke každému dítěti, který zajistí jeho optimální rozvoj ve všech směrech
  • každodenní celodenní provoz v čase 8:00 – 16:00 hod. nebo dle potřeb rodičů
  • klidné příjemné rodinné prostředí
  • zahájení provozu: 1. 9. 2016
  • ceník
  • přihláška