V tomto školním roce kurz nevypisujeme.

Obecné informace ke kurzu

Cíl kroužku: Seznámení dětí s teoretickou přípravou pokrmů. S dopomocí dospělého poté dokáží uvařit, upéct zadaný pokrm. Naučí se základům stolování, dokáží používat základní kuchyňské náčiní a následně po sobě uklidí celý prostor.
Délka lekce: 90 min.
Co s sebou: Starší oblečení a zástěrku
Lektorka: Mgr. Lenka Mateová – Lenka absolvovala pedagogickou fakultu UK v Praze obor M-Pg pro 2. st. ZŠ a SŠ a následně vystudovala výchovné poradenství. Ve školství pracuje od roku 2008. Absolvovala stáž v MŠ a PPP Kladno. Soukromě vedla 2 roky výtvarný kroužek pro děti předškolního věku. Od roku 2014 spolupracuje s MC Lidičky jako lektorka i jako dobrovolnice při různých akcích. Lenka je maminkou 5 letého Míši a roční Mirečky, s kterou je v současné době na mateřské dovolené.

Aktuální kurz

Termín: 6. 2. – 29. 5. 2017 (bez 20. 2., 17. 4. a 1. 5.), 1x týdně vždy každé sudé pondělí, tj. 6 lekcí
Čas: 16:30 – 18:00
Cena: 900 Kč/kurz (tj. 150 Kč/1 lekci) – cena zahrnuje veškeré pomůcky a suroviny na vaření
Místo: Středisko Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice
Věk: od 5 let

Převedení dětí z MŠ v Lidicích nebo z keramické dílny na kroužek je zajištěno. V případě velkého zájmu spustíme další kurz i v liché pondělky.