Poprvé bez mámy

Adaptační kroužek pro děti ve věku 2 – 4 roky bez přítomnosti rodičů. Cílem kroužku je příprava na mateřskou školu a odloučení od maminky. Příprava na MŠ se zaměřuje na začlenění dítěte do kolektivu, jeho zdokonalování se v sebeobsluze – stolování, hygienu, oblékání a k tomu všemu zpíváme, tvoříme, hrajeme si a poznáváme svět kolem nás.

Základní informace ke kroužku:

  • kapacita kroužku max. 8 dětí
  • odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušené a kvalifikované chůvy – „tety“
  • zaručujeme individuální přístup ke každému dítěti, který zajistí jeho optimální rozvoj ve všech směrech
  • klidné příjemné rodinné prostředí
  • zahájení kroužku v pondělí 17. 9. 2018
  • kroužek bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v čase 8:00 – 12:00 hod.
  • cena za jednu návštěvu činí 150,-Kč
  • všechny důležité informace najdete v provozním řádu adaptačního kroužku
  • přihlášku si lze stáhnout zde