V tomto školním roce kurz nevypisujeme.

Obecné informace o kurzu

Cíl kroužku: Cíl naznačují písmena, která zkracují název kroužku – HOP. Děti si budou hrát, objevovat, poznávat. Utřídí si a zopakují informace, které již získaly od rodičů, z MŠ nebo svou vlastní zkušeností z oblasti přírody a dozví se nové. Přírodniny sesbíráme a děti z nich budou tvořit, popřípadě je využijí ke sportovním aktivitám. Konkrétně se seznámí s obcí Lidice a jeho blízkým okolím. Kroužek vede děti ke spolupráci i individuálním výkonům. Kroužek je určen dětem od 4 let
Délka lekce: 60 min.
Co s sebou: Vhodné oblečení do přírody, popř. teplé oblečení v období podzimu a zimy; notýsky, které děti dostanou při první schůzce
Lektorka: Mgr. Lenka Mateová – Lenka absolvovala pedagogickou fakultu UK v Praze obor M-Pg pro 2. st. ZŠ a SŠ a následně vystudovala výchovné poradenství. Ve školství pracuje od roku 2008. Absolvovala stáž v MŠ a PPP Kladno. Soukromě vedla 2 roky výtvarný kroužek pro děti předškolního věku. Od roku 2014 spolupracuje s MC Lidičky jako lektorka i jako dobrovolnice při různých akcích. Lenka je maminkou 5 letého Míši a roční Mirečky, s kterou je v současné době na mateřské dovolené.

Aktuální kurz

Termín: Kroužek v tomto pololetí neprobíhá
Čas: 15:30 – 16:30
Kapacita: 12 dětí
Věk: od 4 let
Místo konání: kroužek probíhá venku, v případě nepříznivého počasí pak v MC Lidičky (budova OÚ v Lidicích – bývalá služebna PČR)
Převádění na kroužek: pro děti z MŠ v Lidicích zajištěno
Cena: 700 Kč/kurz/14 setkání (tj. 50 Kč/setkání)