Zdravotníček

Termín: 5. 2. 2019 – 28. 5. 2019, 1x týdně vždy v úterý, tj. 15 lekcí (kurz nebude 5. 3. – jarní prázdniny, 9. 4. – akce MŠ a  23. 4. – MŠ v přírodě)
Čas: 16:00– 17:00 hod.
Cena: 600 Kč / kurz (tj. 1 lekce 50 Kč) – z platby odečtena lekce 15. 1. (zrušena lektorem) a 30. 1. (zrušena z důvodu MŠ v přírodě)
Místo: MC Lidičky

Převedení dětí z MŠ na kroužek zajištěno.