Kroužky pro MŠ Lidice

Pohybová a taneční průprava

Cílem kroužku, zaměřeného pro děti od 4 let, je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a pohybové a taneční hry.

Termín: úterý a čtvrtek (kurz nebude 24.12., 26.12., 31.12. 2019, 2.1.2020)

Čas: ZAČÁTEČNÍCI – úterý 14:30 – 15:15 hod., první lekce 1.10.2019

Čas: POKROČILÍ (navazuje na loňský kurz ) – čtvrtek 14:30 – 15:15 hod., první lekce 3.10.2019

Kapacita: 8 dětí

Věk: od 4 let

Cena: 1280 Kč/kurz (16 lekcí, do konce ledna)

Místo:MC Lidičky (úterý) a  MŠ Lidice (čtvrtek)

V případě menšího zájmu budou taneční skupiny spojeny a lekce bude probíhat společně v jednom čase.

Kurz vede zkušená tanečnice Pavla Zelenková.

Keramika

Keramická tvorba napomáhá rozvoji jemné motoriky dětí, která je důležitá např. pro psaní. Prostřednictvím práce s keramickou hlínou děti rozvíjejí mozkovou činnost, relaxují, práce je celkově zklidňuje. Jsou také ve společnosti dalších dětí – mrňouskům tak rodiče umožní zvykat si na mnohdy různorodý kolektiv, větší dětí rozvíjejí navíc i kreativitu. Kroužek pro děti od 4 let

Termín: úterý a středa (kurz nebude 24.12., 25.12., 31.12.2019, 2.1. 2020)                        

Čas:  15:30 – 16:30 hod., první lekce 1.10.2019

Kapacita: 8 dětí v každém z termínů                    

Cena: 1280 Kč/kurz (16 lekcí, do konce ledna)            

Místo: Keramická dílna MC Lidičky (suterén budovy OÚ Lidice)

Děti na kurz převádí paní ředitelka ze školky nebo pracovnice MC Lidičky, rodiče si je vyzvedávají po skončení lekce, tedy v 16:30. Protože kurz probíhá bez přítomnosti rodičů, pouze za vedení lektora, je určen pro děti od 4 let. Účast v tomto kurzu je možná pouze pro děti ve věku 4 roky a více, které ve školním roce 2019/2020 navštěvují Mateřskou školu v Lidicích.

Kurz vede certifikovaná lektorka Lenka Oudránová

Jóga pro děti

Jóga pro děti je pohybová aktivita, kdy se děti hravou formou za  pomocí básniček a písniček naučí vnímat své tělo, zklidnit ho, ovládat dechové svalstvo a osvojí si základní jógové pozice. Cvičení dětem přináší radost a pohyb a jsou vhodnou doplňkovou aktivitou pro děti věnující se dynamickému a individuálnímu sportu. Podložky jsou nutné vlastní.
 
Termín: pondělí  (kurz nebude 28.10., 23.12., 30.12.2019)
                             

Čas:  15:30 – 16:15 hod. spojeno s veřejností, první lekce 7.10.2019

Kapacita: 8 dětí   

Věk: 3 – 6 let                      

Cena: 1120kč/kurz (14 lekcí, do konce ledna)          

Místo: MC Lidičky

Kurz vede zkušená lektorka Tereza Topkov