Kroužky pro MŠ Lidice

Pohybová a taneční průprava

Cílem kroužku, zaměřeného pro děti od 4 let, je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a pohybové a taneční hry.

Termín: úterý a čtvrtek (kurz nebude 10.3., 12.3., 28.4. a 30.4.)

Čas: ZAČÁTEČNÍCI – úterý 14:30 – 15:15 hod., první lekce 4.2.2020

Čas: POKROČILÍ (navazuje na loňský kurz ) – čtvrtek 14:30 – 15:15 hod., první lekce 6.2.2020

Kapacita: 8 dětí

Věk: od 4 let

Cena: 1200 Kč/kurz (15 lekcí, do konce května)

Místo: MŠ Lidice

V případě menšího zájmu budou taneční skupiny spojeny a lekce bude probíhat společně v jednom čase.

Kurz vede zkušená tanečnice Pavla Zelenková.

Keramika

Keramická tvorba napomáhá rozvoji jemné motoriky dětí, která je důležitá např. pro psaní. Prostřednictvím práce s keramickou hlínou děti rozvíjejí mozkovou činnost, relaxují, práce je celkově zklidňuje. Jsou také ve společnosti dalších dětí – mrňouskům tak rodiče umožní zvykat si na mnohdy různorodý kolektiv, větší dětí rozvíjejí navíc i kreativitu. Kroužek pro děti od 4 let

Termín: úterý a středa (lekce nebude 10.3, 11.3., 28.4. a 29.4.)                        

Čas:  15:30 – 16:30 hod., první lekce 4.2.2020

Kapacita: 8 dětí v každém z termínů                    

Cena: 1200 Kč/kurz (15 lekcí, do konce května)            

Místo: Keramická dílna MC Lidičky (suterén budovy OÚ Lidice)

Děti na kurz převádí paní ředitelka ze školky nebo pracovnice MC Lidičky, rodiče si je vyzvedávají po skončení lekce, tedy v 16:30. Protože kurz probíhá bez přítomnosti rodičů, pouze za vedení lektora, je určen pro děti od 4 let. Účast v tomto kurzu je možná pouze pro děti ve věku 4 roky a více, které ve školním roce 2019/2020 navštěvují Mateřskou školu v Lidicích.

Kurz vede certifikovaná lektorka Lenka Oudránová

Jóga pro děti

Jóga pro děti je pohybová aktivita, kdy se děti hravou formou za  pomocí básniček a písniček naučí vnímat své tělo, zklidnit ho, ovládat dechové svalstvo a osvojí si základní jógové pozice. Cvičení dětem přináší radost a pohyb a jsou vhodnou doplňkovou aktivitou pro děti věnující se dynamickému a individuálnímu sportu. Podložky jsou nutné vlastní.
 
Termín: pondělí  (lekce nebude 9.3. a 13.4.)
                             

Čas:  15:30 – 16:15 hod. spojeno s veřejností, první lekce 3.2.2020

Kapacita: 8 dětí   

Věk: 3 – 6 let                      

Cena: 1190 Kč/kurz (14 lekcí, do konce května)          

Místo: MC Lidičky

Kurz vede zkušená lektorka Tereza Topková