Kroužky pro veřejnost

Kroužek pro zvídavé děti. Zajímavou a přitažlivou formou budou děti s pomoci jednoduchých pomůcek objevovat svět kolem nás.

Předškolní příprava vašich dětí. Hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné pro hladký nástup na základní školu.

Angličtina pro děti je vzdělávací kroužek, kde se Vaše děti efektivně a zábavně seznámí se základy anglického jazyka.

Pohybový kroužek doplněný říkadly a spoustou zajímavých aktivit pro zlepšení dětské motoriky. 

Pohybový kroužek pro děti, jehož cílem je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. 

Jóga pro děti je pohybová aktivita, kdy se děti hravou formou za  pomocí básniček a písniček naučí vnímat své tělo, zklidnit ho, ovládat dechové svalstvo a osvojí si základní jógové pozice. Cvičení dětem přináší radost a pohyb a jsou vhodnou doplňkovou aktivitou pro děti věnující se dynamickému a individuálnímu sportu. 

Přijďte si s dětmi namalovat nebo vyrobit pěknou dekoraci do bytu.

Kroužek je vhodný pro děti od útlého věku, rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu a trpělivost.

Keramická tvorba napomáhá rozvoji jemné motoriky dětí, která je důležitá např. pro psaní. Prostřednictvím práce s keramickou hlínou děti rozvíjejí mozkovou činnost, relaxují, práce je celkově zklidňuje. Děti rozvíjejí navíc i kreativitu. 

Danča bude společně s dětmi cvičit, tvořit, zpívat a učit se nové věci, které děti připraví na školku.

Pohybový kroužek pro děti od 2 let. Společně s Terkou si protáhnou těla a zlepší fyzickou zdatnost a vytrvalost.