Ceník

Miniškolka Lidičkové250 Kč/den
Pohybová a taneční průprava
Pohybová a taneční průprava pro MŠ
Pohybová s taneční průprava starší děti
1280 Kč/ kurz
1280 Kč/ kurz
1190 Kč/ kurz

Keramika pro veřejnost

1260 Kč/ kurz
120 Kč/ jednorázové vstupné
Keramika pro MŠ1120 Kč/ kurz
Výtvarná dílna60 Kč/ jednorázové vstupné
500 Kč/ 10 vstupů
400 Kč/ pro členy MC – 10 vstupů
Cvičení rodičů s dětmi50 Kč/ lekce
400 Kč/ 10 lekcí
300 Kč/ pro členy MC – 10 lekcí
Cvičení pro maminky90 Kč/ lekce
Volná herna30 Kč
20 Kč/ pro členy MC

Jóga pro děti

1360 Kč/ kurz/ mladší děti
1190 Kč/ kurz/ starší děti

Jóga pro děti MŠ

1120 Kč/ kurz
Angličtina pro děti 1440 Kč/ Kurz
 Předškoláček 1440 Kč/ Kurz
Vědecký kroužek 1440 Kč / Kurz