Ceník

Miniškolka Lidičkové250 Kč/den
Pohybová a taneční průprava
Pohybová a taneční průprava pro MŠ
Pohybová s taneční průprava starší děti
1280 Kč/ kurz
1280 Kč/ kurz
1190 Kč/ kurz

Keramika pro veřejnost

1260 Kč/ kurz
1000 Kč/ 10 vstupů
120 Kč/ jednorázové vstupné
Keramika pro MŠ1280 Kč/ kurz
Výtvarná dílnacena dle tématu
Cvičení rodičů s dětmi50 Kč/ lekce
400 Kč/ 10 lekcí
300 Kč/ pro členy MC – 10 lekcí
  
Pohybohrátky s Terkou520 Kč/ 8 lekcí
80 Kč/ jednorázové vstupné 

Jóga pro děti

1190 Kč/ kurz

Jóga pro děti MŠ

1190 Kč/ kurz
Angličtina pro děti 1440 Kč/ Kurz
 Předškoláček 1440 Kč/ Kurz
 1000 Kč/ 10 vstupů
Vědecký kroužek 1440 Kč / Kurz
 1000 Kč/ 10 vstupů
   110 Kč/ jednorázové vstupné