Pohybohrátky s Terkou

Pohybový kroužek, jehož cílem je rozvoj fyzické zdatnosti, vytrvalosti lokomočních dovedností a motoriky. Děti si během kroužku pomocí říkadel, písniček, her a různých pomůcek vytvářejí kladný vztah k pohybu.

Termín: úterý (lekce nebude 9.3.)
                          

Čas: 10:15 – 11:00 hod., první lekce bude 4.2.2020

Kapacita: 8 dětí   

Věk: 2 – 4 let                      

Cena: 975 Kč/kurz (15 lekcí, do konce května), jednorázové vstupné 80 Kč      

Místo: MC Lidičky

Kurz vede zkušená lektorka Tereza Topková.

Terka vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 2009 pracuje jako učitelka v mateřské škole. Absolvovala různé kurzy zaměřené na činnosti s dětmi – logopedický asistent, jóga pro děti, hra na klavír, polytechnické vzdělávání, … Nyní je na mateřské dovolené s dcerou Sabinkou. Ve volnu se nejraději věnuje rodině, cestování a pohybovým aktivitám.