Jóga pro děti

Jóga pro děti je pohybová aktivita, kdy se děti hravou formou za  pomocí básniček a písniček naučí vnímat své tělo, zklidnit ho, ovládat dechové svalstvo a osvojí si základní jógové pozice. Cvičení dětem přináší radost a pohyb a jsou vhodnou doplňkovou aktivitou pro děti věnující se dynamickému a individuálnímu sportu. Podložky s sebou.
 
 
 
Termín: pondělí (lekce nebude 9.3., 13.4.)
                          

Čas: 15:30 – 16:15 hod., první lekce bude 3.2.2020

Kapacita: 8 dětí   

Věk: 5 – 7 let                      

Cena: 1190kč/kurz (14 lekcí, do konce května)          

Místo: MC Lidičky

Kurz vede zkušená lektorka Tereza Topková.

Terka vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 2009 pracuje jako učitelka v mateřské škole. Absolvovala různé kurzy zaměřené na činnosti s dětmi – logopedický asistent, jóga pro děti, hra na klavír, polytechnické vzdělávání, … Nyní je na mateřské dovolené s dcerou Sabinkou. Ve volnu se nejraději věnuje rodině, cestování a pohybovým aktivitám.