Angličtina pro děti

Angličtinu pro děti od 3 – 6 let jsme pojali velice hravou formou. Děti se během roku seznámí s různými tématy a osvojí si slovní zásobu, která jim pomůže i v praktickém životě. Budeme se věnovat tématům jako jsou: Pozdravy, vyjádření nálady, základní slovesa, a jejich užití v přítomnosti, porozumění základním instrukcím v angličtině, naučíme se barvy, části těla, zvířata, čísla, opaky jako například otevřít, zavřít, pomalu rychle formou her, písniček, scének, malování a pohádek. Na začátku hodiny si děti budou hrát v kroužku, budou zpívat, tancovat, poskakovat a hrát scénky, pak se přesunou k malování nebo vytváření toho, co se naučili v kroužku a nakonec se podívají na krátkou pohádku nebo si ji zahrají.

Termín: Úterý (lekce nebude 10.3.)

Čas: 16:15 – 17:00 hod., první lekce 4.2.2020

Kapacita: 8 dětí

Věk: 3 – 6 let

Cena: 1350 Kč / kurz (15 lekcí, poslední lekce proběhne 19.5.)

Místo: MC Lidičky

Kurz vede lektorka AJ pro děti Barbora Vitarigova

Barbora vystudovala Karlovu Univerzitu se zaměřením Učitelství Anglický jazyk a Hudební výchova. Angličtinu vyučuje již 15 let z toho tři roky vyučovala ve školce a na nižším stupni. Své znalosti si po studiu dále prohlubovala na kurzu v Irsku v roce 2015 a při návštěvách různých anglicky mluvících zemí: USA, Kanada, Irsko. a také při tlumočení různých akcí pro