Předškoláček

Kroužek pro děti, které se chystají k zápisu do školy. Hravou formou budeme procvičovat jemnou motoriku a grafomotoriku, budeme trénovat předmatematické dovednosti a logické uvažování. Děti si založí vlastní portfolio pracovních listů a aktivit, budeme pracovat na zlepšování jejich koncentrace a zaměříme se na vše potřebné k zápisu a nástupu do školy.

Termín: Pátek (lekce nebude 13.3.)

Čas: 15:30 – 16:15 hod., první lekce 7.2.2020

Kapacita: 8 dětí

Věk: 5-6 let

Cena: 1440 Kč / kurz (16 lekcí, do konce ledna), případně permanentka na 10 vstupů za 1000 Kč (nutno vyčerpat do konce května 2020)

Místo: MC Lidičky

Kurz vede učitelka prvního stupně ZŠ Ing. Renata Hajníková

Renata sedm let působila jako pedagog volného času. Vedla a organizovala kroužky, tábory, akce a výukové programy pro předškolní i školní děti. Deset let vedla kroužky přípravy předškoláků na školu, jejím hlavním zaměřením jsou však badatelské aktivity pro malé i velké děti zaštítěné Asociací malých debrujárů. Působila jako průvodce ve ScioŠkole, nyní učí na prvním stupni soukromé základní školy. Ráda uplatňuje konstruktivistické a demokratické postupy, vede děti nejen k samostatnosti, ale také ke schopnosti spolupráce. Následný posun a osobnostní růst dětí je vždy odměnou i pro ni samotnou.