Vítáme Vás na stránkách Mateřského centra Lidičky, z.s. sídlícího v obci Lidice u Kladna


Díky bohaté historii Lidic není v naší obci o kulturní a společenské akce nouze. Těch nejmenších občanů se však veškeré dění doposud týkalo víceméně okrajově a právě z tohoto důvodu vzniklo naše mateřské nebo spíše rodinné centrum Lidičky.

Už ta nejmenší batolata k nám mohou dovést své rodiče či prarodiče, aby si zde společně pohráli, zacvičili, výtvarně tvořili, nebo se hudebně rozvíjeli. Sám Jan Amos Komenský řekl, že škola má být hrou a protože hra je všem dětem celodenní náplní, chtěli bychom ji využít v jejich i náš prospěch. Děti se v Lidičkách hravou formou vzdělávají, rozvíjejí své schopnosti, dovednosti i sociální kontakty, což jim nadále usnadní pobyt ve společnosti jiných lidí.

Lidičky ale nezapomínají ani na starší děti a dospělé. Ti, co se budou chtít zúčastnit divokého čarodějného reje, skotačivého dětského dne, nebo haloweenského řádění, budou vítání nejen na těchto, ale i na dalších lidičkovských akcích.

A že jsme vynechali zájmy rodičů? Kdepak. I těm je připravena příležitost odpoutat se od každodenních povinností a zúčastnit se našich výtvarných večerů, přednáškových cyklů nebo jen příjemného posezení mezi přáteli.

A na závěr už chybí jen srdečné pozvání pro všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky i všechny ostatní, které náš program zajímá. Všichni jsou vítáni v Mateřském centru Lidičky v ulici 10. června 1942, č. p. 161 v Lidicích.

představení výboru

 

Výkonný výbor MC Lidičky, z. s.

Mgr. Irena Přibylová – předsedkyně spolku a koorinátorka centra

Vystudovala Vysokou školu J. A. Komenského, obor Adragogika a personalistika. V rámci studia získala pedagogické minimum, je absolventkou rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájen povinné školní docházky. Praxi má v oblasti personalistiky a práce s lidmi. Má dvě dcery – Kristýnku a Karolínku.

Irena působí v MC Lidičky jako dobrovolník a kromě vedení celé organizace se věnuje koordinaci programu a chodu centra.


Mgr. Tereza Bublíková – hospodářka

Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského obor Sociální a masová komunikace. Absolvovala kurz cvičitele aerobiku II. a III. třídy a řadu navazujících seminařů včetně  aerobiku pro děti. Praxi získala při vedení kurzů cvičení předškolních dětí a dospělých a především při organizaci vlastní rodiny. Má tři děti – Markétku, Zuzanku a Martínka.

Tereza vede v centru kurzy cvičení rodičů s dětmi a cvičení dětí a budoucí či novopečené rodiče seznamuje se správnou technikou manipulace s miminkem dle Evy Kiedroň. Absolvovala zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V MC Lidičky působí jako dobrovolník.


Ing. Petra Radová – členka výboru

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor podniková ekonomika a management. Pracovní zkušenosti získala především v oblasti bankovnictví a finančních služeb a dále ve vzdělávání dětí a dospělých. Má dvě děti – Elišku a Péťu.

Petra v MC Lidičky působí jako dobrovolník, podílí se na chodu centra, organizaci jednorázových akcí, tvorbě letáků a aktualizaci webových stránek.ší zde


 

Placení zaměstnanci a lektoři MC Lidičky, o. s.

Mgr. Kristina Tělupilová

KristinaVystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor anglický a francouzský jazyk pro administrativu Evropské unie a navazující studium odborné francouzštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studií působila jako lektorka ve Francouzsko – českém klubu Kladno a učitelka cizích jazyků na základní škole. Absolvovala zahraniční stáž v rodinném pivovaru ve Francii, kde se pro ni francouzština, francouzská kultura a tamní životní styl staly srdeční záležitostí. Má dceru Marušku.

Kristina vede kurzy angličtiny pro dospělé.

 


 

Bc. Pavla Zelenková

Pavla se již od 4 let věnovala sportovní gymnastice, její kladný vztah k pohybu ji dovedl až na pražskou taneční konzervatoř. Během své kariéry působila mimo jiné i v historickém tanečním divadle Ballata, věnovala se lidovým tancům a učila gymnastiku v Domě dětí. Cvičení s dětmi se věnuje již od roku 2001.

Pavla vede kroužek taneční a pohybové průpravy.