Miniškolka Lidičkové

Miniškolka Lidičkové

Adaptační kroužek pro děti ve věku 2 – 4 roky bez přítomnosti rodičů. Cílem kroužku je příprava na mateřskou školu a odloučení od rodičů.

Základní informace

PONDĚLÍ, STŘEDA A PÁTEK 8:00 – 12:00

Příprava na MŠ se zaměřuje na začlenění dítěte do kolektivu, jeho zdokonalování se v sebeobsluze – stolování, hygienu, oblékání a k tomu všemu zpíváme, tvoříme, hrajeme si a poznáváme svět kolem nás.

  • kroužek probíhá 3x v týdnu, vždy v pondělí, středu a pátek v čase 8:00 – 12:00
  • kapacita kroužku max. 8 dětí
  • odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušená a kvalifikovaná chůva Alena Pešulová
  • zaručujeme individuální přístup ke každému dítěti, který zajistí jeho optimální rozvoj ve všech směrech
  • klidné příjemné rodinné prostředí
  • do kroužku budou přijaty pouze děti bez plen
  • docházka možná 2x nebo 3x týdně (1x týdně není ideální z hlediska zvykání si na kolektiv a tréning samostanosti)
  • všechny důležité informace najdete v provozním řádu adaptačního kroužku
Cena: 350 Kč /den
Začínáme: 18. 9. 2023
Místo: MC Lidičky
 

Kapacita naplněna.