Aktuální program – duben 2019

Stáhněte si aktuální program na duben kliknutím sem.

Pravidelný program

Od září 2018 ukončujeme provoz dětské skupiny Lidičkové. Zařazujeme však nový adaptační kroužek Poprvé bez mámy aneb Zkusím to sám, který bude v provozu v pondělí a ve čtvrtek dopoledne. Od října se můžete nově těšit na kroužek Zdravotníček V odpoledních hodinách pak pokračujeme v kroužcích:  Taneční a pohybová průprava (pro mladší a starší děti a pro MŠ Lidice) a Keramika pro děti a veřejnostCvičení rodičů s dětmi (děti 1 – 3 roky) přesouváme na středeční dopoledne.

Pravidelný program je v tuto chvíli aktuální (rychlý náhled níže, podrobnější program zde).

 

Cvičení rodičů s dětmi je pro děti od 1 roku do 3 let (resp. děti, které již chodí nebo se pokoušejí chodit). Jedná se především o říkadla doplněná pohybem a spoustu zajímavých aktivit pro zlepšení dětské motoriky. Vstupné: 400,-/permanentka 10 vstupů; 50,- Kč jednorázový vstup (pro členy MC Lidičky: 300,-/permanentka 10 vstupů, 40,- Kč jednorázový vstup).

Volná herna – přijďte si pohrát s ostatními dětmi a hračkami, které pro ně máme v našem centru připravené. Děti se spolu pobaví a Vy se můžete seznámit s novými lidmi.

Keramika pro děti – keramická tvorba napomáhá rozvoji jemné motoriky dětí, která je důležitá např. pro psaní. Prostřednictvím práce s keramickou hlínou děti rozvíjejí mozkovou činnost, relaxují, práce je celkově zklidňuje. Jsou také ve společnosti dalších dětí – mrňouskům tak rodiče umožní zvykat si na mnohdy různorodý kolektiv, větší dětí rozvíjejí navíc i kreativitu. Kroužek pro děti od 4 (děti z MŠ Lidice) či 8 let nebo pro rodiče s dětmi.

Taneční a pohybová průprava – Cílem kroužku, zaměřeného pro děti od 4 let, je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a pohybové a taneční hry.

Poprvé bez mámy aneb Zkusím to sám – kroužek pro děti ve věku 2 – 4 roky bez přítomnosti rodičů. Cílem kroužku je příprava na mateřskou školu a odloučení od maminky. Příprava na MŠ se zaměřuje na začlenění do kolektivu, zdokonalování v sebeobsluze – stolování, hygienu, oblékání a k tomu všemu zpíváme, tvoříme, hrajeme si a poznáváme svět kolem nás.

Zdravotníček – Cílem kroužku je naučit děti nebát se poskytnout první pomoc, poznat lidské tělo, naučit se o něj pečovat a chránit své zdraví. Děti se hravou formou učí reagovat na zdraví ohrožující situace, zavolat a poskytnout zraněnému člověku první pomoc, ošetřit drobná i těžší poranění, o lidském těle a o zdravém životním stylu.